İçeriğe geç

Türk sanatçılara £125.000 destek!

 • 11 min read

6 Mayıs – 2 Haziran

Birleşik Krallık’taki yaratıcı sanatçılar ile Türkiye’deki kültür ve sanat kurumları arasındaki iş birliklerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Yaratıcı İş birlikleri Hibe Programı’nın üçüncüsünü başlatıyoruz.

Birinci ve ikinci edisyonların başarısının ardından, bu yıl Türkiye ve Birleşik Krallık’taki sanatçılar ve kültür ve sanat kuruluşları arasında yaratıcı iş birliklerini geliştirmek, yenilikçi ve sanatsal üretimleri teşvik etmek amacıyla her birine en fazla 17.500 Pound sterlin destek verilecek beş kurumun yanı sıra, her birine en fazla 7.500 Pound sterlin destek verilecek beş kurum seçilecektir.

British Council, bağlantı ve iş ağlarının oluşturulmasına olanak tanıyarak, bilgi akışını ve yaratıcı iş birliklerini destekleyerek ve bunlara dair sergi ve paylaşımları kolaylaştırarak, Birleşik Krallık’taki kültür profesyonellerini ve kuruluşlarını, uluslararası kuruluşlar ve izleyicilerle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hibe, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki sanatçı ve sanat kuruluşlarının birlikte yaratıcı ve sanatsal ortaklıklar kurmalarında ve geliştirmelerinde destek olmak ve yeni ortaklıkları ve yenilikçi iş birliği yollarını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Başvurularda, özgün bir iş birliğinin yanı sıra bireysel sanatçı ve ortaklara yönelik açık bir fayda sağlanacağı gösterilmelidir. Başvuru inceleme sürecince, iklim değişikliği ve küresel sorunların dahil olduğu küresel temaları ele alan ve çeşitliliğe ve kapsayıcılığa önem veren çağdaş projeler ön planda tutulacaktır.

Yeni biçim veya içerikler sunan, yeni ortaklarla çalışılan veya izleyicilere farklı bir şekilde ulaşmayı hedefleyen yenilikçi projeler arıyoruz.

Bu hibe çağrısının amaçları şunlardır:

 • Türkiye’deki sanat kuruluşlarının, Birleşik Krallık’taki ortaklarla iş birliği içinde yaratıcı projeler geliştirmesine ve sunmasına yardımcı olmak,
 • Çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlarla Birleşik Krallık ve Türkiye’deki sanat ve kültür anlayışını paylaşmak, kutlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye’deki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), üniversiteler, yaratıcı platformlar ve sektörler dahil olmak üzere kültür ve sanat oluşumları ve kurumları arasında profesyonel iş birlikleri için fırsatlar yaratmak ve paylaşmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye’den izleyicileri kültürel paylaşım yoluyla birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmaya teşvik etmek,
 • Kültür ve eğitim odaklı faaliyetlere katılımı ve erişimi artırmak.

Programın merkezinde çeşitlilik ve kapsayıcılık olması önem teşkil etmektedir. Birleşik Krallık’ın katkılarının temsil edilmesinde, etkinliklerin sunumuna dair yenilikçi yaklaşımların ve farklı proje türlerinin sergilenmesinde ve hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak Türkiye’deki izleyicilere ulaşılmasında bu çeşitlilik ön planda tutulacaktır.

Koruma: British Council, koruma konusunda eylemsizliğe sıfır tolerans yaklaşımını desteklemektedir. Hiçbir çocuk veya yetişkinin bizimle veya ortaklarımızla temasları sırasında istismar veya sömürüye maruz kalmayacağı güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Uygulamada bu, maliyet sonuçları veya operasyonel güçlüklerden bağımsız olarak, politikaya uymak için gerekli tüm çabanın gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.

Başvuru kriterleri

Hibeye, kültür ve sanat kuruluşları ve kültür ve sanat odaklı yüksek öğrenim/araştırma kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Bir ‘kuruluş’, Türkiye’de kayıtlı bir banka hesabına sahip, yasal olarak kayıtlı bir teşekkül olarak tanımlanmaktadır ve özel ve kamusal kolektifler, konsorsiyumlar, topluluklar ve hayır kurumlarını içerebilir.

 • Hibeler, kuruluşlara (topluluk temelli ve sanatçıların liderlik ettiği konsorsiyumlar dahil) verilecektir.
 • Türkiye’de daha önce çalışmadığımız ve özellikle İstanbul dışındaki kuruluşlardan başvurulara öncelik tanınacaktır. (Deprem bölgesinden başvurular ve bu bölgeyle yapılacak iş birlikleri teşvik edilmektedir).
 • Faaliyette, Birleşik Krallık’taki yeni ortaya çıkan ve yerleşik yaratıcı oluşumlar tarafından oluşturulan, herhangi bir türden sanatsal içerikler (Türkiye’den ve/veya diğer ülkelerden sanatsal içeriklerin yer aldığı genel bir programın parçası olabilir) sergilenmelidir.
 • Teklif edilen proje/etkinlik, 1 Ağustos 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilmelidir.
 • Her başvuru sahibi, yalnızca bir teklif sunabilir.
 • 2023 yılında gerçekleştirilen yaratıcı iş birliklerinden hibe kazanan kurumlar tekrar başvuruda bulunamaz, 2022 yılında hibe alan kurumlar başvurabilir.
 • Kuruluşların, Türkiye’de kayıtlı İngiliz Sterlini banka hesabı olmalıdır.
 • British Council hibesinin tamamı, Türkiye’deki sözleşme ortağına gönderilecektir. Fonların Birleşik Krallık’taki ortağa aktarılması tamamen Türkiye’deki ortağın sorumluluğundadır.
 • Başvuru sahipleri, 17.500 Pound Sterlin veya 7.500 Pound Sterlin’e kadar hibe başvurusunda bulunabilirler (uygun olduğu yerde KDV dahil). Ancak başvurulan finansman tutarının tamamı alınamayabilir.
 • Ödemeler, başvuru sahibinin banka hesabına banka havalesi yoluyla iki (2) taksitte yapılacak olup yüzde 75’i sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30 gün içerisinde ve yüzde 25’i de Özet Raporun sunulmasından sonra gerçekleştirilecektir.
 • Hibe katılımcısının, tüm bütçenin yüzde 25 ila yüzde 50’sini diğer kaynaklardan (nakit ve/veya ayni katkılar dahil) karşılayacağı durumlarda, hibenin ortak finansman işlevi görmesi beklenmektedir.
 • Ayni katkılar dahil olmak üzere, beklenen gelir veya proje desteği kaynaklarını ve tam maliyet dökümünü gösteren bir bütçe planı başvuruda sunulacaktır.
 • Başarılı başvuru sahiplerinden, British Council’ın görevlendirilen hibe yöneticisi ile aylık görüşmelere katılmaları ve projenin ilerleyişi ile ilgili geri bildirimlerini paylaşmaları istenecektir. Proje tesliminden sonra kendilerinden bütçe, hedef kitle, basında çıkan haberler ve görselleri kapsayan bir özet rapor sunmaları istenecektir. Şablonlar sözleşme aşamasında paylaşılacaktır.
 • Hibe alanların, Türkiye’ye seyahat edecek Birleşik Krallık’tan katılımcıların güvenlik ve emniyetini sağlamak amacıyla konaklama ve seyahat düzenlemeleri için British Council’den onay alması gerekmektedir.
 • Proje ekibinden, proje etkinliklerinin erişilebilir bir alanda veya dijital bir platformda gerçekleşeceğini kanıtlaması istenecektir. Lütfen asgari fiziksel ve dijital (WCAG 2.1 seviye AA) erişilebilirlik standartları dikkate kontrol ediniz.  
 • British Council, tüm iletişim malzemelerinde ve alanlarda, ‘proje destekçisi’ olarak belirtilmelidir ve dış iletişimde kullanılacak tüm yazılı ve görsel malzemeler için British Council’ın onayı alınmalıdır. İş ortağından faaliyeti etkili bir şekilde pazarlaması beklenecek ve etkinlik(ler) için iyi bir izleyici kitlesini nasıl çekmeyi planladıklarını gösteren bir pazarlama planını paylaşması istenecektir.
 • Hibe yararlanıcısı, iş birliği projesini hedef kitleye aktif bir şekilde nasıl tanıtacağını gösteren kapsamlı bir pazarlama planı sunacaktır. Eğitim ve toplantılara kurum adına katılım zorunludur. Pazarlama planı aşağıdaki başlıkları içerecektir:
 •  
 • Destek için Teşekkür ve Markalaşma: Hibe yararlanıcıları, British Council’ın desteğini tüm tanıtım materyallerinde, basın bültenlerinde ve projeyle ilgili resmi iletişimlerinde belirgin bir şekilde ifade etmelidir. Bu, British Council logosunun gösterilmesini, alınan hibeden bahsedilmesini ve British Council tarafından sağlanan uygun markalaşma kılavuzlarının kullanılmasını içermelidir.
 • Sosyal Medya Tanıtımı: Hibe yararlanıcıları, iş birliklerini ve sanatsal üretimlerini sosyal medya platformlarında aktif olarak tanıtmalıdır. British Council’ın resmi sosyal medya hesaplarını etiketlemeli ve görünürlük yaratmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için iş birliğiyle ilgili #CreativeCollaborations ve #Yaratıcıİşbirlikleri etiketlerini kullanmalıdır.
 • İçerik Oluşturma: Hibe yararlanıcılarından, iş birliği sürecini, perde arkası bilgileri ve projenin etkisini vurgulayan videolar, blog yazıları, makaleler veya röportajlar gibi ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerikler üretmeleri beklenecektir. Mümkün olan durumlarda, British Council temsilcilerine veya Birleşik Krallık’tan sanatçılara yer vermeli, onların katılım ve katkılarını vurgulamalıdır.
 • Medya Desteği: Hibe yararlanıcılarının, ortak projelerinin medyada yer almasını sağlamak için yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla proaktif bir şekilde iletişim kurmaları gerekecektir. İlgili olduğu ölçüde, British Council temsilcilerinden alıntılara veya onlarla yapılan röportajlara yer vererek, British Council’ın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında sanatsal iş birliklerinin geliştirilmesindeki rolünü vurgulayacaklardır. Yapılan yazılı veya görsel röportajlar, takip ve arşiv için British Council’a bildirilmelidir.
 • Etkinlikler ve Sergiler: İş birliklerinin sonuçlarını sergilemek için halka açık etkinlikler, sergiler veya performanslar olacaksa, etkinlikler British Council’ın markasını belirgin bir şekilde öne çıkaran ve projeye desteğini vurgulayan uygun tabela, afiş ve ekranları içermelidir.
 • Vaka Çalışmaları ve Başarı Hikayeleri: Hibe yararlanıcıları, iş birliğinin olumlu etkilerini ve British Council’dan alınan desteği vurgulayan vaka çalışmaları ve başarı öyküleri hazırlayacaklardır. Bu hikayeler, ortaklığın uzun vadeli değerini göstermek için internet siteleri, haber bültenleri ve yayınlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla paylaşılabilir.
 • İş Birliğinin Belgelenmesi: Hibe yararlanıcıları, iş birliği sürecini fotoğraflar, videolar veya bir proje günlüğüyle belgeleyeceklerdir. Bu belgeleme daha sonra British Council’ın internet sitesinde veya sosyal medya platformlarında paylaşılarak izleyicilerin iş birliği projelerinin ilerleyişine ve sonuçlarına tanıklık etmeleri sağlanabilir.
 • Çapraz Tanıtım ve Ortaklıklar: Hibe yararlanıcıları, görünürlük ve etkiyi en üst düzeye çıkarmak için Türkiye veya Birleşik Krallık’taki diğer sanat kuruluşları, sanatçılar veya kültür kurumlarıyla iş birliği yapmaya teşvik edileceklerdir. Bu çapraz tanıtım girişimlerinde, British Council’ın uluslararası sanatsal iş birliklerini teşvik etmeye yönelik katılımı ve katkıları vurgulanacaktır.
 • Etkilerin Ölçülmesi ve Raporlanması: Hibe yararlanıcıları, projelerin ilerleyişi, başarıları ve etkileri hakkında dönemsel raporlar sunacaklardır. Bu veriler, British Council tarafından Türkiye’deki hibe programlarının genel etkisini göstermek ve desteklerinin etkinliğini ortaya koymak için kullanılabilir. Buna ek olarak, Ortak, proje süresince her türlü sorun veya olayı British Council’a derhal bildirmekle yükümlüdür ve bunun yapılmaması sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilir.
 •  
 • Bu hibe programı için uygun olmayanlar: a. Bu hibeyle desteklenen canlı bir müzik performansı da dahil olmak üzere daha geniş bir programın parçası olmadığı sürece, konferanslara veya diğer performans dışı etkinliklere yönelik davetler. b. Eğitim faaliyetlerine katılım davetleri (örneğin doktora düzeyinde veya başka herhangi bir düzeyde dersler, araştırmalar). c. Dil öğrenimine ilişkin destekler.
 • British Council, katılımcı davetleri, vizeler veya etkinliğin diğer idari yönleri için sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Hibe başvurusunda bulunan kuruluşlar, Türkiye’de kayıtlı bir tüzel kişi olmalıdır.
 • Başvuru, İngilizce dilinde yazılı olarak yapılacaktır. Forma erişmekte ve/veya yazılı olarak bilgi vermekte zorluk çekiyorsanız, aşağıda belirtilen yetkili British Council personeli ile iletişime geçebilirsiniz. Türkçe dilinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 •  
 •  

Birleşik Krallık’tan yaratıcı oluşumlar:

 1. Herhangi bir sanat türünde çalışabilir.
 2. Birleşik Krallık’taki kültür ve sanat sektöründe kanıtlanabilir ilgi görmüş profesyonel bir düzeyde ilgili deneyime sahip olmalıdır.
 3. Başkalarıyla iş birliği yaparak yeni sanatsal ve yaratıcı projeler üzerinde çalışmakla ve gelecekteki ortak çalışmaları desteklemek için uluslararası bağlantılar kurmakla ilgilenmelidir.

Birleşik Krallık’ta daha önce British Council’dan hibe desteği almamış ve/veya özellikle Londra dışındaki yaratıcı oluşumlardan gelen başvurular önceliklendirilecektir.

Proje kapsamı

Teklif edilen projeler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki sanat biçimlerini temsil edebilir:

Başvuru sahipleri, performans, rezidans, sergi, festival, gösterim programı, panel, söyleşi ve atölye çalışması gibi projeler için tekliflerini sunabilirler.

 • Film
 • Yaratıcı teknolojiler (oyunlar, sarmalayan, karma, artırılmış ve sanal gerçeklik dahil)
 • Edebiyat
 • Görsel sanatlar
 • Tiyatro ve dans (sirk dahil)
 • Mimarlık, tasarım ve moda (zanaat dahil)
 • Müzik
 • Disiplinler arası projeler (örneğin sanat+bilim, sanat+teknoloji)

Projeler yüz yüze, çevrim içi veya karma biçimde gerçekleştirilebilir. Dijital inovasyon içeren projeler, başvuru inceleme sürecinde ön planda tutulacaktır.

Projelerde herhangi bir konu veya tema ele alınabilir ancak özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik, kapsayıcılık, yaş ve diğer çeşitlilik alanlarına odaklanan iş birliklerini davet ediyoruz.

Tüm projelerde iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir kitle hedeflenmelidir. Türkçe İşaret Dili içeren projeler teşvik edilmektedir.

Başvuru süreci

Bu hibe programı için başvuru formunu doldurmak üzere lütfen bu formu kullanın. Formun detaylarını aşağıda farklı formatlarda bulabilirsiniz. Yanıtlarınızın otomatik bir kopyasını almayacağınız ve form gönderilmeden önce tarayıcıdan çıkarsanız başvurunuz kaydedilmeyeceği için yanıtlarınızın bir kopyasını saklamanızı öneririz.

Sözleşme süreci

Hibe alan kişiye başvurunun başarısı hakkında bilgi verildikten sonra, gerekli kontrollerin tamamlanmasının yaklaşık 30 iş günü süreceğini lütfen unutmayın. Sözleşme, kontrollerin tamamlanmasının ardından kesinleşecektir. Daha sonra sözleşmenin kesinleşmesi ve hibe alan kuruluşun British Council mali sistemine satıcı olarak kaydedilmesi 10 iş günü sürecektir. Bunu takiben hibenin ilk taksitinin hibe alan kişiye ulaşması 30 iş günü daha sürecektir. Hibelerin, hibe alanların hesaplarına ulaşması beklenen tarihin Ağustos 2024 sonundan önce olmayacaktır.

Proje Takvimi

6 Mayıs – 2 Haziran 23.59 (Türkiye saati ile): Başvuru aşaması

21 Mayıs, 14.30: Online Soru-Cevap – Kayıt olmak için tıklayınız (Etkinlik Türk İşaret Dili çevirisi ile Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.)

24 Haziran – 22 Temmuz: Sözleşme ve geçmiş kontrolleri

22 Temmuz: Başarılı başvuruların açıklanması 29 Temmuz 11.30-13.00: Başarılı başvurular için tanıtım 

1 Eylül 2024 – 31 Mart 2025: Başarılı projelerin teslimi ve final raporların teslimi  

Seçim Kriterleri

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve aşağıdakileri sunan projelere öncelik verilecektir:

 1. Bu faaliyetin Birleşik Krallık’taki yaratıcı oluşumlara ve Türkiye’deki sanat sektörü için nasıl faydalı olduğunu gösteren, açıkça araştırma yapılarak oluşturulmuş güçlü bir proje teklifi
 2. Yüksek kaliteli projeler/etkinlikler gerçekleştirme konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişi
 3. Belirlenen ek finansman kaynakları (ayni destekler dahil)
 4. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye’deki ortakların projeye yönelik ilgisine dair kanıtlar
 5. Birleşik Krallık’tan sanatçıları ve yaratıcı oluşumları en anlamlı ve sürdürülebilir iş birliğine dahil ederek yaratıcı bir paylaşım başlatma düşüncesi.
 6. Önemli düzeyde kitle erişimi (sanatsal faaliyetin (örneğin performans) kapsayıcı bir metodolojiyle daha geniş bir kitleyle paylaşılması muhtemel olan kayıt ve yayın gibi dijital unsurlar dahil)
 7. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Koruma çerçevesi konusunda net bir vizyon.
 8.  

Başvurunuz uygunsa, aşağıdaki puanlar verilecektir:

 Puan (100 üzerinden)
Sunulan projenin kalitesi ve çağrının gerekliliklerini karşılayan kanıtlar25
Başvuran kurumun geçmişi10
Birleşik Krallık ile iş birliğinin kapsamı25
Seyirci stratejisi ve etki20
Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık20
Seçim komitesi

Seçim komitesi, Gill Caldicott (Ülke Direktörü Türkiye), Claire de Braekeleer (Genişletilmiş Avrupa Bölgesi Sanat Direktörü), Özlem Ergun (Türkiye Pazarlama Kıdemli Müdürü), Esra A. Aysun’dan (Türkiye Sanat Direktörü) oluşacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 3 Haziran 2024’tür. Başvuruyu bu bağlantıdan saat 23:59 GMT+3’a kadar yapabilirsiniz.

Sorularınız ve erişim desteği hakkında daha fazla bilgi için deniz.cengiz@britishcouncil.org ile iletişime geçebilirsiniz.

Konuyu özetlemeye çalıştık. Umarız faydası olmuştur. Yazıyı faydası olacak arkadaşlarınıza iletebilirsiniz.

Vize konularında size yardımcı olabiliriz. Bilgi için bizimle görüşmek isterseniz randevu alabilirsiniz. https://topmate.io/muratmetin

Diğer vizelerle ilgili açıklayıcı videomuzu da seyretmek isterseniz: https://www.youtube.com/@metinukvisa

Gelişmeler hakkında haberdar olmak isterseniz: https://www.instagram.com/metinukvisa/


Saygılar

Murat Metin

İngiltere Vize Danışmanı

Regulated to provide immigration advice services by the Immigration Services Commissioner. Ref No. F202000206